ЦЕНОВА ЛИСТА - ЛАТЕКСИ

    ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС

 

 

NEOLUX - 100% ECO - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 10 л.
Бяла - - 11.84 лв. - 38.94 лв. 115.58 лв.

     

              *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

EMEL - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 9 л.
Бяла - - 9.78 лв. - 29.65 лв. 78.59 лв.

 

              *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

NEOLUX 100% ECO - АНТИМУХЪЛНА - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 10 л.
Бяла - - 13.73 лв. - 46.68 лв. 130.98 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

AQUALIN 100% ECO SILK MAT ANTIBACTERIAL - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 10 л.
Бяла - - 20.00 лв. - 65.50 лв. 197.37 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

AQUALIN 100% ECO SILK SATINE - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 10 л.
Бяла - - 14.30 лв. - 46.78 лв. 140.98 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

DUROPLAST - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 2.5 л. 3 л. 9 л.
Бяла - - 6.93 лв. - 21.96 лв. 56.12 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

A - 100 - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 9 л.
Бяла - - 6.62 лв. - 20.30 лв. 54.23 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

А-500 - ВИНИЛО - АКРИЛНА - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 9 л.
Бяла - - - - 14.77 лв. 39.47 лв.

 

               *** Изборът на база зависи от наситеноста на цвета и се определя от електронно тонираща система. Цената на оцветяването варира в зависимост от цвета, както следва за База - P от 0,20 лв. -  до 3,90 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - D от 2,70 лв. - до 7,00 лв. на литър БЕЗ ДДС ; за База - TR от 4,90 лв. - до 15,00 лв. на литър БЕЗ ДДС.

 

 

YDROCHROMA - ЦЕНА ЗА ОПАКОВКА
180 мл. 375 мл. 750 мл. 1 л. 3 л. 9 л.
Бяла - - - - 13.23 лв. 33.08 лв.