ANOXAL - ГРУНД БОЯ

ANOXAL - ГРУНД БОЯ - Изображение 1
Основни характеристики
Грунд-боя, създаден от твърди, бързо съхнещи алкидни смоли
Приложение
За метал, алуминий, ламарина
Покривност
12 м 2 - 17 м 2 / литър

Грунд-боя, създаден от твърди, бързо съхнещи алкидни смоли. Приложим за метал, алуминий, ламарина и др.Има изключителна адхезия и покривност. Придава изключителна защита срещу вредни атмосферни влияния. Не оставя следи от четки. Придава съвършен завършен вид. ГЛАНЦ.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Повърхностите трябва да са чисти, сухи и гладки, почистени от ръжда, прах, мазнини, отлепени парченца. Махнете ронещата се боя от стари боядисани повърхности, след това нанесете 1 или 2 слоя грунд-боята за метални повърхности на MARMOLUX.

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се бял,сив,черен и керемиден.

 

СЪХНЕНЕ


На допир е сух след 30-60 минути.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Може да бъде повторен след 24 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

ПОКРИВНОСТ


12-17 кв.м./л. на едно боядисване, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Разредете 5% с разтворител.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Нанесете с валяк, четка или пистолет за боядисване.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Почистете валяците, четките, петната от пода и т.н. с разтворител.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/i” Грундове”, Tип SB) е 600 гр/л (2007), 500 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 399 гр/л летливи съединения.

 

ВОДОУСТОЙЧИВОСТ


Отлична. Няма промяна на филма (подуване, напукване, отлепване, ронене и т.н.). Продуктът идеално запазва гланца си (ELOT EN ISO 2810).

 

СПОСОБНОСТ ЗА ПОВТОРНО НАНАСЯНЕ


Без промяна (ELOT EN ISO 2812 01 & ELOT EN ISO 2812 02).

 

ВОДОУСТУЙЧИВОСТ (ПОТАПЯНЕ 18 ЧАСА)


Без промяна (ELOT EN ISO 2812 02).

 

ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ


Отлична. Не се отделя след тест за срязване на металната повърхност (ELOT EN ISO 2409).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Леснозапалим. Опасен е за водни организми, може да разруши за дълъг период микросредата във водно пространство. Дръжте далече от деца. Да не се вдишват изпаренията или капчиците. Използвайте само в добре проветрени помещения. Избягвайте да го изхвърляте сред природата. Спазвайте специалните инструкции/указанията за безопасност на опаковката. При поглъщане, не се опитвайте да повръщате – потърсете незабавно медицинска помощ и покажете опаковката или етикета.
Съдържа methylethylketoxime. Може да предизвика алергична реакция.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


Разбъркайте добре преди употреба. Не използвайте при температура под 5⁰C и/или относителна влажност над 80 %.