Латекс YDROHROMA

Латекс YDROHROMA - Изображение 1
Основни характеристики
Вододисперсионна боя с изключителна белота и покривна способност. Подходяща за вътрешно приложение
Приложение
Бетон и мазилка
Покривност
9 м 2 - 10 м 2 / литър

 

Много икономична вододисперсионна боя с изключителна белота и покривна способност. Подходяща за вътрешно приложение. Няма мирис и не съдържа летливи вещества.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Изчистете повърхностите от
мазнини, пръст, стара напукана боя и др. Използвайте грунд за:
НОВИ ПОВЪРХНОСТИ от бетон и мазилка 1 слой PRIDUR ECO
За всички случаи използвайте 2 слоя YDROCHROMA .

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се в бяло.

 

СЪХНЕНЕ


Суха на допир еслед 15-30 мин.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Може да бъде повторена след 3-4 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

ПОКРИВНОСТ


9-10 кв.м./л. на едно боядисване, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Разредете с 10-15% вода.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Нанесете с валяк или четка.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Инструментите трябва да бъдат почистени веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, със сапунен разтвор или детергент.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/а „Вътрешни матови стени и тавани (гланцк ≤25@60º)”, Tип WB) е 75 гр/л (2007), 30 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 14 гр/л летливи съединения.

 

ВИСКОЗИТЕТ


125 ± 10 K.U. (STORMER, 25oC).

 

ИНДЕКС ЗА БЕЛОТА


~90 (ASTM E313-98).

 

ИНДЕКС НА ПОЖЪЛТЯВАНЕ


~0.5 (ASTM E313-98).

 

ГЛАНЦ


< 3 единици при 60% (ELOT EN ISO 2813).

 

РЕЗИСТЕНТНОСТ НА АЛКАЛИ


Без промяна (ELOT 788).

 

ТЕСТ ЗА ЧЕСТО МИЕНЕ И ТРИЕНЕ


Не се променя след 120 цикъла.

 

ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА


Отлична. Филмът не се променя (няма издуване, напукване, ронене на люспи и на прах и т.н.). Не се променя цвета и блясъка (ELOT EN ISO 2810).

 

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ


+5⁰C (ELOT 788).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Да се пази от деца. Ако се погълне, да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета или опаковката. Да не се излива в канализацията.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


Разбъркайте добре преди употреба. Не използвайте при температура под 5⁰C, над 35⁰C и/или относителна влажност над 80 %.