MARMOXYL - Импрегнант за дърво

MARMOXYL - Импрегнант за дърво - Изображение 1
Основни характеристики
Водоразтворим, без мирис импрегнант за дърво, подходящ за вътрешна и външна употреба
Приложение
Върху гладки, чисти, сухи, без мазнини или смоли и изшкурени повърхности
Покривност
10 м 2 - 12 м 2 / литър

Водоразтворим, без мирис импрегнант за дърво, подходящ за вътрешна и външна употреба. Прониква в дървото и му осигурява защита срещу инсекти, мухъл, гъбички и инсектициди за дълъг период от време. Нанася се много лесно и има голяма адхезия.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Новите дървени повърхности трябва да са гладки, чисти, сухи, без мазнини или смоли и изшкурени. Ние предварително нанасяме 1 слой водоразтворим MARMOXYL и след това 2 слоя водоразтворим VARNOXYL на MARMOLUX. Окончателният цвят на дървената повърхност зависи от естествения му цвят и поглъщаемост, така както и от нанесения брой слоеве MARMOXYL.

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се както безцветен, така и в 8 разцветки.

 

СЪХНЕНЕ


На допир е суха след 2-3 часа.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Може да бъде повторен след 6-8 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

ПОКРИВНОСТ


10-12 кв.м./л, за 1 слой, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Не се разрежда. Готов за употреба продукт.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Нанесете с валяк, четка или пистолет за боядисване.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Почистете валяците, четките, петната по пода и т.н. с разредител.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/h „Стягащи грундове”, Tип WB) е 50 гр/л (2007), 30 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 22 гр/л летливи съединения.

 

ВИСКОЗИТЕТ

 

 

АДХЕЗИЯ


Отлична. Няма отлепване след тест с напречно срязване (ELOT EN ISO 2409).

 

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА УПОТРЕБА


+5⁰C (ΕLOT 788).

 

ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ


Няма напукване след усукване на метална плоскост около шпиндел 2 мм, след период на съхнене 1 седмица (ELOT EN ISO 1519 E2).

 

ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА


Отлична. Филмът не се променя (няма издуване, напукване, ронене на люспи и на прах и т.н.). Не се променя цвета и блясъка (ELOT EN ISO 2810).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Да се пази от деца. Ако се погълне, потърсете незабавно медицинска помощ и покажете етикета или опаковката. Да не се излива в канализацията.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


Разбъркайте добре преди употреба. Не използвайте при температура под 2⁰C, над 35⁰C и/или относителна влажност над 80 %