RELIEF - Едрина 1,5 мм

RELIEF - Едрина 1,5 мм - Изображение 1
Основни характеристики
Релефна мазилка, създадена на базата на винилов кополимер
Приложение
Върху подходящо подготвени повърхности от всякакъв материал
Покривност
1 м 2 - 1,5 м 2 / литър
Едрина
1,0 - 1,5 мм.

 

Релефна мазилка, създадена на базата на винилов кополимер. Ненадмината по отношение на покритие и изключително устойчива на влага и на лоши климатични влияния. Има много добро покритие и образува твърдо, ненапукващо се покритие. Релефната мазилка RELIEF може да бъде използвана върху подходящо подготвени повърхности от всякакъв материал.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Повърхностите трябва да са чисти, сухи и загладени, без прах, мазнини и ронеща се боя. Използвайте акрилна шпакловка МARMOLUX или еластичен 100% акрилен кит, за да попълните пукнатините и дупчиците. Нови повърхности от гипс, бетон, цимент, мазилка, гипсокартон и т.н. или повърхности, боядисани с постни бои или варосани,трябва първо да се грундират с PRIDUR ЕКО( микролизиран дълбоко проникващ акрилен водоразтворим грунд) или с PRIDUR алкиден - прозрачен грунд (разреждащ се с разредител). Повърхности, зацапани от цигарен дим, графити, кафе или с други петна, трябва първо да бъдат грундирани с водоразтворимия грунд-боя AQUALIN ЕКО или PRILUX.

 

ЕДРИНА


1.0мм.-1.5 мм.

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се в бяло. Нови цветове могат да се получат , като се използват тониращите пасти. Релефната мазилка MARMOLUX може да се използва за получаването на светлите тонове с тонираща система T-300.

 

СЪХНЕНЕ


Суха на допир еслед 20-30 мин.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Мазилката получава окончателна твърдост след една седмица, в зависимост от атмосферните условия. Може да се повтори със 100% акрилна боя NEOLUX или ЕМЕЛ.

 

ПОКРИВНОСТ


1-1.5 кв.м./л. на едно боядисване, според ELOT 721-82, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Не е необходимо да се разрежда.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Финалният слой се нанася с обикновен валяк. Преди да изсъхне може да се използва специален валяк, за да се получи релефа, който искате.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Инструментите трябва да бъдат почистени веднага след употреба с вода и, ако е необходимо, със сапунен разтвор или детергент.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/с „Външни стени с минерална основа”,Tип WB) е 75 гр/л (2007), 40 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 14 гр/л летливи съединения.

 

ВИСКОЗИТЕТ


110 ± 10 K.U. (STORMER, 25oC).

 

ИНДЕКС ЗА БЕЛОТА


~94 за бялата (ASTM E313-98).

 

ИНДЕКС НА ПОЖЪЛТЯВАНЕ


~0 за бялата (ASTM E313-98).

 

ГЛАНЦ


< 3 единици при 60% (ELOT EN ISO 2813).

 

РЕЗИСТЕНТНОСТ НА АЛКАЛИ


Без промяна (ELOT 788).

 

ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА


Отлична. Филмът не се променя (няма издуване, напукване, ронене на люспи и на прах и т.н.). Не се променя цвета и блясъка (ELOT EN ISO 2810).

 

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ


+5⁰C (ELOT 788).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Да се пази от деца. Ако се погълне, да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже етикета или опаковката. Да не се излива в канализацията.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


Разбъркайте добре преди употреба. Не използвайте при температури под 5⁰C или над 35⁰C и/ или при влажност над 80 %.