MARMOXIL - Алкиден импрегнант

MARMOXIL - Алкиден импрегнант - Изображение 1
Основни характеристики
Импрегнант за дърво, разтворим с разредител, подходящ за вътрешна и външна употреба
Приложение
Гладки, чисти, сухи, без мазнини или смоли дървени повърхности
Покривност
9 м 2 - 11 м 2 / литър

Това е импрегнант за дърво, разтворим с разредител, подходящ за вътрешна и външна употреба. Прониква в дървото и му осигурява защита срещу инсекти и мухъл. Нанася се много лесно.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Новите дървени повърхности трябва да са гладки, чисти, сухи, без мазнини или смоли. Ние нанасяме 1 слой MARMOXIL и след това, като финално покритие VARNOXYL на MARMOLUX. Окончателният цвят на дървената повърхност зависи от естествения му цвят и поглъщаемост, така както и от приложения брой слоеве MARMOXYL.

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се както безцветен, така и в 8 разцветки.

 

СЪХНЕНЕ


На допир е суха след 2-3 часа.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Може да бъде повторен след 8-10 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

ПОКРИВНОСТ


9-11 кв.м./л, за 1 слой, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Не се разрежда. Готов за употреба продукт.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Нанесете с валяк, четка или пистолет за боядисване.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Почистете валяците, четките, петната по пода и т.н. с разредител.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/h „Стягащи грундове”, Tип SB) е 750 гр/л (2007), 750 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 745 гр/л летливи съединения.

 

ВИСКОЗИТЕТ


55 ± 10 K.U. (STORMER, 25oC).

 

АДХЕЗИЯ


Отлична. Няма отлепване след тест с напреко срязване на различни основи, като дърво и т.н.(ELOT EN ISO 2409).

 

МИНИМАЛНА ТЕМПЕРАТУРА ЗА УПОТРЕБА


5⁰ C (ΕLOT 788).

 

ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ


Няма напукване след усукване на метална плоскост около шпиндел 2 мм, след период на съхнене 1 седмица (ELOT EN ISO 1519 E2).
>35 сек. след период на съхнене 1 седмица (ELOT EN ISO 1522).

 

ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА


Отлична. Филмът не се променя (няма издуване, напукване, ронене на люспи и на прах и т.н.). Не се променя цвета и блясъка (ELOT EN ISO 2810).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Парите може да предизвикат сънливост и виене на свят. Честата употреба може да доведе до суха или напукана кожа. Лесно запалим продукт. Вреден е, може да причини увреждане на белите дробове. Токсичен е за водни организми, може да причини дълготрайна вреда на водно пространство. Да се пази от деца. Да не се вдишват изпаренията или капчиците. Да се избягва контакт с кожата. Да не се излива в канализацията. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се избягва изхвърлянето му сред природата. Да се прочетат внимателно специалните инструкции за безопасност.Ако се погълне, да не се предизвиква повръщане - потърсете незабавно медицинска помощ и покажете етикета или опаковката.


Съдържа naphtha (petroleum) hydrodesulferized heavy.


Съдържа methylethylketoxime и permethrin. Може да причини алергична реакция.

 

Xn images                                                       Ν images
Вреден                                                          Опасен за околната среда


Съдържа methylethylketoxime. Може да причини алергична реакция.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


По време на употреба на разцветките разбърквайте отвреме-навреме. Не използвайте при температури под 5⁰C и/ или при влажност над 80 %.