VARNOXYL - Алкиден лак

VARNOXYL - Алкиден лак - Изображение 1
Основни характеристики
Разтворим с разредител, безцветен или оцветен, полиуретанов еднокомпонентен лак
Приложение
За дървени повърхности, намиращи се както отвън, така и вътре
Покривност
7 м 2 - 9 м 2 / литър

Това е разтворим с разредител, безцветен или оцветен, полиуретанов еднокомпонентен лак за дървени повърхности, намиращи се както отвън, така и вътре. Нанася се изключително лесно, има силен гланц така както много добра еластичност и твърдина. Пориуретановите смоли дават изключителна издръжливост, дори когато повърхностите са изложени на вредни климатични условия, докато UV филтрите защитават дървото от вредните лъчи на слънцето.

 

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТИТЕ


Повърхностите трябва да са гладки, чисти и сухи, без мазнини или смоли и шлифовани. На нови повърхности нанесете един слой от импрегнанта MARMOXYL на MARMOLUX и след това 2 слоя VARNOXYL. За поддържане на вече лакирани повърхности, нанесете 1 слой VARNOXYL, ако повърхността е предварително добре почистена.

 

РАЗЦВЕТКИ


Предлага се както безцветен и в безброй разцветки чрез тониращата система T-300.

 

СЪХНЕНЕ


На допир е суха след 2-3 часа.

 

ПОВТОРНО БОЯДИСВАНЕ


Може да бъде повторена след 18-20 часа, в зависимост от атмосферните условия.

 

ПОКРИВНОСТ


7 - 9 кв.м./л, за 1 слой, върху предварително подготвени повърхности.

 

РАЗРЕЖДАНЕ


Разредете 5% с разредителяза употреба с четка, валяк илиа с пистолет.

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ


Нанесете с валяк, четка или пистолет за боядисване.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ


Почистете валяците, четките, петната по пода и т.н. с разредител.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ


Максималната стойност на летливи органични съединения за този продукт за Европейския съюз (Директива 2004/42/СЕ), (категория А/е „Вътрешни/външни лакове и бои за придаване на завършен вид на дървени повърхностивключително матови бои “,Tип SB) е 500 гр/л (2007), 400 гр/л (2010). Готовият за приложение продукт максимално съдържа 499 гр/л летливи съединения .

 

ВИСКОЗИТЕТ


55 ± 10 K.U. (STORMER, 25oC).

 

АДХЕЗИЯ


Отлична. Няма отлепване след тест с напреко срязване на метал (ELOT EN ISO 2409).


>ГЛАНЦ
Гланц: > 90 единици при 60⁰.
Сатен: 20-40 единици при 60⁰.

ТЕСТ ЗА ТВЪРДОСТ


>100 сек., след 1 седмица съхнене (ELOT EN ISO 1522).

 

ОТТИЧАНЕ НА ДЪЖДОВНА ВОДА


Отлична. Филмът не се променя (няма издуване, напукване, ронене на люспи и на прах и т.н.). Не се променя цвета и блясъка (ELOT EN ISO 2810).

 

СЪХРАНЕНИЕ


1 година при подходящи условия. Идеалните за съхранение температури са от +5⁰C до +38⁰C.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ


Парите може да предизвикат сънливост и виене на свят. Честата употреба може да доведе до суха или напукана кожа. Лесно запалим продукт. Опасен е за водни организми, може да причини дълготрайна вреда на водно пространство. Да се пази от деца. Да не се вдишват изпаренията или капчиците. Да се избягва контакт с кожата. Да се използва само в помещения с добра вентилация. Да се избягва изхвърлянето му сред природата. Да се прочетат внимателно специалните инструкции за безопасност. Ако се погълне, да не се предизвиква повръщане - потърсете незабавно медицинска помощ и покажете етикета или опаковката.
Съдържа methylethylketoxime. Може да причини алергична реакция.

 

ЗАБЕЛЕЖКА


Разбъркайте добре преди употреба. Не използвайте при температура под 5⁰C и/или относителна влажност над 80 %.